Hiện có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng tiền

Trang Chủ Kho Hàng
Khuyến mãi Mỗi tuần
Sản phẩm Bạn đã xem
Theo dõiĐơn hàng
HOTLINE 0824 100 100
HOTLINE 0826 100 100
TW30-1812-50

Màng RO 50GPD TW30-1812-50

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

520.000đ
Màng R/O Membrane 50GPD

Màng R/O Membrane 50GPD (10L/h) ( công nghệ mới )

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

660.000đ
Màng R/O Membrane 50GPD

Màng R/O Membrane 50GPD - TORAY

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

660.000đ

Vỏ tủ VTU màu đen

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

860.000đ
VTU màu xanh

Vỏ tủ VTU màu xanh

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

860.000đ
VTU màu vàng

Vỏ tủ VTU màu vàng

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

860.000đ
Kangaroo KG104A VTU

Máy lọc nước Kangaroo RO, 7 lõi. KG104A vỏ tủ VTU màu xanh (kèm carton)

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

3.850.000đ
Kangaroo KG108A VTU

Máy lọc nước Kangaroo RO 8 lõi - Maifan, KG108A vỏ tủ VTU màu xanh (kèm carton)

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.060.000đ
kG108W-VTU

Máy lọc nước RO 8 lõi KG108W vỏ tủ VTU màu xanh

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.150.000đ
Kangaroo KG108B

Máy lọc nước RO 8 lõi KG108B vỏ tủ VTU màu xanh

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.150.000đ
KAROFI ERO-8

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO-8

KAROFI 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.250.000đ
Kangaroo KG19G4MK

Máy lọc nước Kangaroo RO 9 lõi Kangaroo KG19G4MK vỏ tủ VTU Green hình khối

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.320.000đ
Kangaroo KG103 carton

Máy lọc nước Kangaroo RO, 6 lõi. KG103 vỏ tủ VTU màu xanh (kèm carton)

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.370.000đ
Kangaroo KG61A3

Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo KG61A3

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.530.000đ
Kangaroo KG110A VTU

Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU màu vàng

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.600.000đ
Kangaroo KG109A VTU

Máy lọc nước Kangaroo RO 9 lõi KG109A vỏ tủ VTU màu xanh (kèm carton)

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.750.000đ
Kangaroo KG07VTU

Máy lọc nước Kangaroo RO 7 cấp lọc KG07 vỏ tủ VTU màu trắng

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

4.820.000đ
Kangaroo VTU KG09A3

Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 VTU màu xanh

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

5.340.000đ
Kangaroo KG100HP

Máy lọc nước Kangaroo KG100HP VTU Diamond

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

5.350.000đ
Kangaroo KG01G4

Máy lọc nước Kangaroo RO 8 lõi KG01G4 vỏ tủ VTU màu trắng (kèm carton)

KANGAROO 4.5/5 đánh giá

FREE SHIP HCM & Bình Dương

5.410.000đ